Sofa Khuyến Mãi 02

Sofa Khuyến Mại 01

Chất liệu Vải bố thái

Vải-sofa

Cấu tạo Khung Sườn

Cấu tạo làm lên khung sườn