MUA TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT

Điều kiện và quyền lợi khi mua trả góp:

+ Thẻ tín dụng còn hạn mức của 26 ngân hàng trong nước hiện tại đang có liên kết trả góp với mPos

+ Sản phẩm/dịch vụ có giá trị trên 3.000.000 VNĐ

– Lãi suất trả góp: 0%

Miễn phí phí chuyển đổi từ thanh toán trả góp theo kỳ hạn và ngân hàng mà khách hàng chọn liên kết đối với sản phẩm có giá trị trên 10.000.000VNĐ.

Hình thức chuyển đổi trả góp:

+ Cà/Quẹt thẻ trực tiếp tại địa điểm giao dịch

– Phương thức thanh toán các kỳ hạn trả góp: Chủ thẻ trực tiếp thanh toán với ngân hàng tại ngân hàng chủ thẻ tiến hành chuyển đổi trả góp. Đơn vị chấp nhận thanh toán trả góp không cần thu tiền/nhắc nợ chủ thẻ.

– Phương thức giải ngân cho Đơn vị chấp nhận thanh toán trả góp: Tương tự thanh toán thẻ

– Phí tham gia chương trình trả góp 0% (chưa bao gồm phí chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng quy định ở trên) theo từng ngân hàng và theo từng chu kỳ trả góp như sau:

 KỲ HẠN TRẢ GÓP

Ngân hàng 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG MỨC GIAO DỊCH TỐI THIỂU (VNĐ)
Sacombank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
HSBC 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
Shinhan/ANZ Không hỗ trợ 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
VIB 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 2.000.000
Eximbank 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% Không hỗ trợ 3.000.000
Maritimebank (*) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
VP bank 2,0% 3,9% 7,9% 8,9% Không hỗ trợ 3.000.000
Techcombank (**) 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% Không hỗ trợ 3.000.000
Citibank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
Seabank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
Standard Chartered 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 2.000.000
SCB 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
SHB 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
BIDV 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 8,5% 3.000.000
Nam Á Không hỗ trợ 3,9% Không hỗ trợ 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
FeCredit 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 2.000.000
OCB 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
Kiên Long 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% Không hỗ trợ 3.000.000
TP Bank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
Vietcombank 2,9% 3,9% 4,9% 6,9% Không hỗ trợ 3.000.000
Vietinbank 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% Không hỗ trợ 3.000.000
MBbank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
ACB 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000
Home Credit Không hỗ trợ 3,9% 4,9% 6,9% Không hỗ trợ 3.000.000
Viet Capital Bank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% Không hỗ trợ 3.000.000

 

Hỗ trợ trả góp qua ngân hàng HD SaiSon kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Lãi suất tính theo lãi suát ngân tùy theo kỳ hạn tùy