Sofa kéo 16

Sofa kéo 16

Chất liệu Vải Bọc Sofa Giường

Vải-sofa-Thái

Cấu tạo khung sườn Ghế sofa

Khung Gỗ