Sofa cao cấp 15

Sofa Cao cấp 15

 

chất liệu vải hoặc simili

Vải-sofa

Kết cấu khung Sườn