Sofa cao cấp 14Sofa Cao cấp 14 Chất liệu vải

Vải-sofa

 

Kết cấu khung sườn